Osman Rana/Hayon Thapaliya/Unsplash

Kære deltager

Tak for at du har tilmeldt dig til vores gåhjemmøde ”Forstå dine processer” den 10. marts 2020. Der er omkring 80 deltagere fra private og offentlige organisationer, der er tilmeldt. I lyset af den seneste udvikling, hvor mange ønsker at undgå større arrangementer på grund af Coronavirusen, har vi valgt at udsætte gåhjemmødet d. 10. marts

Vi håber, at situationen er kommet så meget under kontrol, at vi kan gennemføre gåhjemmødet ”Forstå dine processer” den 21. april, hvor det tredje gåhjemmøde i vores række er programsat til. Denne dato er valgt, da der er en hel del  gengangere på de to møder. Vi vil afvente myndighedernes melding, som kommer ultimo marts, og herudfra finde ud af om det vil være realistisk at afholde gåhjemmødet på denne dato og i givet fald finde ud af, hvordan tilmeldingerne bedst kan opdateres ift. nye mødedatoer. Så gør ikke noget aktivt ift. tilmelding/afmelding. Vi vender tilbage pr. mail.

Kan du og din virksomhed ikke vente på at høre mere om Driftsledelsens fire P’er, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan sikkert finde en god løsning ift. at mødes.

De bedste hilsner,

Peter Jacobsen

Peter Jacobsen

Thomas Bøhm Christiansen

Thomas Bøhm Christiansen

Matilde Egerup Kjærulff

Matilde Egerup Kjærulff