Når man starter et machine learning projekt, er der mange spørgsmål at tage stilling til. Støtter ledelsen projektet?
Hvilken forretningscase er der tale om? Hvad er kvaliteten af vores data?
Kan vi forbedre og rense vores data til formålet? Hvilke analyser og modeller har vi brug for?
Hvordan evaluerer vi vores modeller? Hvordan idriftsætter vi løsningen?
Medejerskab til digital transformation – inspiration fra en kommunes arbejde

5 + 6 =