CSR-politik og Code of Conduct

DET BETALER SIG AT OPFØRE SIG ORDENTLIGT

CSR-politik og Code of Conduct

Vi hjælper med at afdække behovet for CSR-relevante politikker, Code of Conducts for leverandører og medarbejdere, procedurer og processer. Vi udarbejder også forslag til CSR-regulering, der passer til jeres ambition, organisation, drift og leverandører. På den måde sikres forankring af ansvar og integrering af CSR i processer og rutiner i hele virksomhedens værdikæde.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

11 + 1 =