Uddannelse og træningsmateriale

NÅR CSR GÅR FRA
DANNELSE TIL UDDANNELSE

Uddannelse og træningsmateriale

Med udgangspunkt i FNs Global Compact og FNs Verdensmål hjælper vi med at CSR-modne virksomheden ved at løfte vidensniveauet hos såvel ledelse som medarbejdere. Vi gennemfører målrettede forløb for at øge den generelle ledelsesforståelse om CSR samt den specifikke viden om principper, lovgivning og standarder. Sammen med virksomheden udvikler og gennemfører vi også den operationelle medarbejdertræning. På den måde sikres forankring af ansvar og integrering af CSR i processer og rutiner i hele virksomhedens værdikæde.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Christoffer Smed Karlog

Christoffer Smed Karlog

1 + 4 =