Nærværende analyse har til formål at belyse, hvilke oplysninger om borgernes diagnoser, primært fra kontakter med praksissektoren og hospitaler, som den kommunale sygepleje efterspørger og på sigt ønsker systematisk tilgængelige i de kommunale Elektroniske Omsorgs Journalsystemer (EOJ).

Værdi i år 2 af partnerskaber

14 + 1 =