DPO-as-a-service

BEHOVSBESTEMT OG SKALÉRBAR DPO-FUNKTION

DPO-as-a-service

En Data Protection Officer (DPO) udgør en central funktion i en GDPR-ledelsesstruktur. DPO’en gennemfører princippet om dataansvarlighed i hele organisationen gennem rådgivning til ledelsen om compliance, risikovurderinger og konsekvensanalyser, og er med til at skabe en databeskyttelseskultur gennem oplysning og uddannelse.

At have en ekstern DPO kan være økonomisk mindre byrdefuldt fremfor at ansætte en medarbejder til opgaven. Et eksternt DPO-team kan også være mere fleksibelt i forhold til op- og nedskalering i opgaverne, eller i forbindelse med akut opståede problemer, som fx et sikkerhedsbrud. Det vil typisk også være lettere at opfylde kravene til kompetencer og ekspertise med et højt specialiseret DPO-team.

Carve Consulting tilbyder at varetage opgaven som DPO som ekstern service. Ved at uddelegere DPO-funktionen får private virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder en ekstern DPO-service, som varetager alle DPO’ens opgaver og er tilpasset det konkrete behov.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

4 + 8 =