SKI-leverandør

SKI-leverandør

Carve Consulting er valgt som leverandør på SKI 17.11 Managementsupport med direkte tildeling.

Gennem de seneste år er brugen af SKI rammeaftaler steget blandt offentlige organisationer for at forenkle indkøbene uden at skulle gennemføre tidskrævende udbud. Det er derfor væsentligt for Carve Consulting at kunne tilbyde SKI rammeaftaler på ydelser inden for vores kompetenceområder, hvilket konkret betyder for vores kunder, at de kan gennemføre deres indkøb på få dage.

For Carve Consulting omfatter 17.11 Managementsupport rammeaftalen to særdeles vigtige områder:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling Strategi- og organisationsudvikling dækker over virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og en organisationsstruktur, der understøtter strategien.

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering Forretningsprocesser og effektivisering dækker over virksomhedens/organisationens behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge samt bistå udlicitering og ’Offentlig-Privat-Samarbejde’

Aftalen trådte i kraft den 1. februar 2020.

Hvis du vil høre mere om Carve som SKI Leverandør, er du velkommen til at kontakte Claus Jespersen.

Claus Jespersen

Claus Jespersen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

7 + 14 =