Indkøb

FÅ INDKØB TIL AT FUNGERE BEDRE I PRAKSIS OG NÅ ALLE DINE MÅL

Indkøb

I de fleste organisationer er en væsentlig del af de samlede omkostninger forbundet til samarbejdet med eksterne leverandører. Og leverandørerne er en integreret del af mange af nøgleprocesserne, også de kundevendte. For slet ikke at tale om påvirkningen af risikobilledet, GDPR-overholdelse og CSR-overholdelse, der i høj grad realiseres af leverandørerne.

Det giver indkøb en kompleks pallette af mål og effekter, som de skal realisere for organisationen ud over de klassiske direkte besparelser.

I Carve arbejder vi med at få indkøb til at fungere bedre i praksis for at opnå de mål. Vi er optaget af at optimere den samlede indkøbsfunktion mere end at gennemføre store enkeltstående savings-projekter; fordi vi tror på at det er den løbende udvikling af processer, systemer og kompetencer der driver den reelle værdiskabelse fra indkøb til resten af organisationen.

Nogle af vores større projekter har f.eks. været:

  • Design og implementering af ny global operating model
  • Selection og udrulning af source-to-pay platform
  • Implementering af kunstig intelligens til P2P automatisering
  • Strategiudvikling for procurement operations
Jesper Sten Madsen

Jesper Sten Madsen

Mikael Hegaard

Mikael Hegaard

Janus Heie

Janus Heie

1 + 11 =