Det er os, du møder hos Carve

Carve Consulting er et nyere konsulenthus i Danmark. Vi tænker lidt anderledes. Carve hjælper offentlige og private virksomheder med at mestre og styrke samspillet mellem mennesker, teknologi og processer. Vi ved, at verden hurtigt forandrer sig. Og at den næste forandring ofte sker, før den sidste har skabt effekt. Det kræver, at vi sammen evner at navigere i krydsfeltet mellem det eksisterende og det nye. Vi kan alle de flotte ord i søvne, men vi tror mere på handling, som skaber løsninger, vores kunder kan vokse i. Og vi lever op til vores navn, når det handler om at skære ind til det væsentlige.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Abdullah H. Al-Kasseb

Abdullah H. Al-Kasseb

Om Abdullah

Med mange års erfaring inden for RPA og softwareudvikling, understøttet af en MSc som IT-ingeniør, kvalificerer det mig til at være IT-konsulent hos Carve. Min spidskompetence er at hjælpe kunderne med IT-udfordringer og digitalisering. Her benytter jeg min teknologiske ekspertise til at imødekomme menneskers behov inden for automatisering og programmering.

Anders Bøge Paulsen

Anders Bøge Paulsen

Om Anders

Med en kandidatgrad indenfor anvendt matematik og en baggrund som it-udvikler ønsker jeg at rådgive kunder – både i det offentlige og private – med at finde den bedste løsning til deres problem. Hos Carve arbejder jeg primært med proces automatisering ved brug af RPA og machine learning.

Anders Tjalve

Anders Tjalve

Om Anders

I de sidste mange år, har jeg arbejdet intensivt med at anvende socialvidenskabelige metoder til at identificere og løse organisatoriske problemer. Med en baggrund i sociologi er det naturligt for mig at se organisationers kultur og meningsskabelse som afgørende i levedygtige forbedringer. Det afsæt er grundlæggende for min tilgang til analyse og løsningsdesign inden for proces- og driftsoptimering samt organisationsudvikling.

Anne-Katrine Rubæk

Anne-Katrine Rubæk

Om Anne-Katrine

Det driver mig, at skabe bedre kundeoplevelser. Med kompetencer inden for procesoptimering, organisationers og kunders behov samt forandringsledelse og erfaring fra det offentlige bidrager jeg med at sikre robuste tværfaglige løsninger.
Jeg tror på, at de bedste løsninger opnås gennem samarbejde, respekt og tillid til hinanden.

Anne Schultz Pinstrup

Anne Schultz Pinstrup

Om Anne

Jeg er optaget af at skabe forenkling og at sikre, at strategi og handling hænger sammen, så de skaber værdi i alle relevante led. Det handler om at skabe mening og medejerskab hos den enkelte, hos teamet og hos organisationen, uanset om der er tale om digitale transformationer eller strukturelle, organisatoriske ændringer. Jeg tænker i helheder og oversætter forandringer ind i den konkrete sammenhæng. Samspillet mellem mennesker er fundamentet for gode processer og bæredygtige løsninger.

B

Bent Agervold Jensen

Bent Agervold Jensen

Om Bent

Med en baggrund i økonomi og lang erfaring fra finans- og software-branchen, har jeg primært beskæftiget mig indenfor Asset Management, økonomistyring og budget samt med den tilhørende systemimplementering. Jeg har stor interesse for Client Reporting & Analysis, rapportering & Business Intelligence – og ikke mindst med fokus på næste BI generation: IoT implementering, analyse af ustruktureret data (Text Mining & Text Analysis) og ML & AI.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Om Birgitte

Jeg arbejder dedikeret på at omsætte regler og standarder til praksis og kultur. Både når det gælder persondata-beskyttelse og samfundsansvar. Min rådgivning er teoretisk forankret og udviklet i praksis i tæt samarbejde med private virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer. Forandring og udvikling er min drivkraft – især når teknologi er katalysator for ny indsigt, vækst og interaktion mellem mennesker.

C

Cecilie Sofie Halsteen Thomsen

Cecilie Sofie Halsteen Thomsen

Om Cecilie

Mine faglige styrker ligger inden for identificering af organisatoriske udfordringer, procesoptimeringer og organisationsudvikling. Jeg er specialiseret i at gå analytisk til en problemstilling, og er drevet af at udfordre det umiddelbare. Samtidig bestræber jeg mig på at være nyskabende i mine løsningsforslag.

Celia Fisher

Celia Fisher

Om Celia

Med en samfundsfaglig interesse, og en baggrund inden for sprog og formidling, analyserer jeg problemstillinger og løser hverdagens organisatoriske opgaver i Carve. Som Acting Office Manager, brænder jeg for at skabe en kultur og atmosfære, der bakker op om mine kollegaers engagement og kompetencer. Med en detaljeorienteret tilgang, holder jeg struktur og overblik, for at skabe de ideelle rammer for et produktivt og dynamisk arbejdsmiljø.

Christina Louise Boserup

Christina Louise Boserup

Om Christina

Jeg er særligt drevet af at finde enkle løsninger på komplekse problemstillinger. I samspil med forskellige faggrupper hjælper jeg med at designe implementérbare løsninger, der både giver værdi for organisationen og slutbrugeren. Jeg har solid ledererfaring fra både stat og kommune, hvor jeg bl.a. har etableret fælles servicefunktioner på det administrative område, opbygget projekt- og porteføljestyring og udviklet god driftsledelse og kundeservice i fællesskab med medarbejdere og ledere.

Christine Boysen Durazo

Christine Boysen Durazo

Om Christine

Som konsulent har jeg altid mennesket i centrum for såvel analyse som løsning. Med en baggrund som designingeniør med speciale i adfærdsdesign, er mit fokus at forstå samspillet mellem mennesker og systemer, og hvad der driver en given adfærd. Det er mit afsæt for at skabe varige adfærdsændringer og forandringer på flere niveauer i organisationer.

Christoffer Smed Karlog

Christoffer Smed Karlog

Om Christoffer

Mine faglige interesser er CSR og bæredygtighed indenfor både den private og offentlige sektor. Jeg fokuserer især på, hvordan samspillet mellem teknologi, samskabelse og partnerskaber på tværs af sektorer kan bane vejen for en fremtidig bæredygtig udvikling. Min største interesse er især i FN’s 17 verdensmål og cirkulær økonomi, og hvordan forskellige aktører kan bruge disse i praksis.

Claus Jespersen

Claus Jespersen

Om Claus

Jeg tilfører et analytisk perspektiv i forbindelse med procesoptimeringer og organisationsudvikling. Jeg motiveres af at kombinere et helikopterperspektiv med en stor forståelse for detaljerne – og jeg synes at processen med at identificere og afklare udfordringer og fremtidige behov med interessenterne er både spændende og vigtig. Jeg har herudover en stor interesse for økonomistyring, som jeg brænder for at gøre mere forståelig og relevant for brugerne.

D

Daniel Ingemann

Daniel Ingemann

Om Daniel

Med en igangværende bachelor på CBS i Erhvervsjura og økonomi, kan jeg anskue økonomiske problemstillinger fra et lovgivningsmæssigt perspektiv. Mine interesseområder er CSR, Compliance og økonomi. Som studentermedhjælper i Carve Consulting får jeg en mulighed for at skabe værdi og anvende min uddannelse i praksis.

E

Eline Kristine Munksgaard

Eline Kristine Munksgaard

Om Eline

Med afsæt i min uddannelse inden for politisk kommunikation og ledelse er jeg optaget af den kompleksitet og de magtformer, der udspiller sig i organisationer, der arbejder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor og hvordan strategisk kommunikation kan åbne for dialog imellem og internt i organisationer.

Emilie Louise Faurholdt

Emilie Louise Faurholdt

Om Emilie

Som konsulent i Carve arbejder jeg primært med organisationsudvikling og procesoptimering. Med en uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund i internationalt udviklingsarbejde er jeg velbevandret i projektarbejde og trænet i at tænke i tværfaglige løsninger. Det motiverer mig at arbejde med mennesker i udvikling og bidrage til at skabe overblik, tillid og vilje til forandring i transformationsprocesser.

F

Fatima Sanssaoui

Fatima Sanssaoui

Om Fatima

Som servicemedarbejder hos Carve sørger jeg for at holde køkkenet rent, vande blomster og gøre snacks klar til formiddagen.
Jeg har stor ordenssans, så det giver mig lov til at gøre brug af det på arbejde. Jeg elsker mit job, fordi jeg elsker at servicere folk og give dem et smil på læben.

Frederikke Lemvigh-Müller

Frederikke Lemvigh-Müller

Om Frederikke

Med baggrund i etnologi anvender jeg socialvidenskabelige metoder til procesoptimering og organisationsudvikling. Jeg tager afsæt i virksomheders koreografi og kultur for at samstemme individuelle interesser i en fælles helhed. Ved at uddrage kvalitative indsigter omdannes relevante fortællinger, der kan styre virksomheder i den rigtige retning.

Frederik Sten Madsen

Frederik Sten Madsen

Om Frederik

Jeg studerer til dagligt bæredygtigt design på Aalborg universitet Cph. Her ligger fokus på at skabe løsninger, som med det samme kan indgå i brugerens brugspraksis. Dette gælder både produkter, systemer og andet. For mig er det vigtigste at forstå problemet fra brugernes perspektiv, da det er dette udgangspunkt, der giver mulighed for at komme frem til den gode løsning.

H

Hans Lange Østergaard

Hans Lange Østergaard

Om Hans

Jeg tilbyder den kommunikationsfaglige vinkel på de klassiske konsulentydelser. Det strategiske og det lange perspektiv guider mig og mit arbejde. I praksis har det ført mig omkring alt fra målrettede CSR til CVI. Min faglighed hviler på undersøgelsen, kortlægningen og forståelsen af den kommunikative handlen og den kommunikerende aktør. Det er min indgangsvinkel til indsigter, der baner vejen til ideelle løsninger for alle.

Helene Høeg Krøger

Helene Høeg Krøger

Om Helene

Jeg er vild med at optimere og automatisere processer, særligt i forhold til at skabe enkelhed og dermed lette medarbejderes arbejde i dagligdagen i form af robuste RPA-løsninger. Jeg ønsker at finde den mest værdiskabende løsning på procesmæssige udfordringer i samarbejde med kunden, relevante interessenter og brugere. Jeg motiveres af at bidrage til forandring, skabe simplicitet og befinder mig rigtig godt i spændingsfeltet mellem forretningen og det tekniske.

Henning von Hauen

Henning von Hauen

Om Henning

Min faglige interesse ligger primært i skæringspunktet mellem forretningsudfordringer og it-løsninger. Min passion er at arbejde med forretningsudvikling, hvor jeg har fokus på at udvikle langvarige relationer. Mine faglige specialer er hovedsageligt indenfor software og implementeringsprojekter, der dækker løsningsområderne RPA, BI og CSR.

Henrik Krysteli Semark

Henrik Krysteli Semark

Om Henrik

Som konsulent i Carve arbejder jeg primært med integration af RPA systemer og specielt udviklede it-systemer. Jeg brænder for at få de tekniske løsninger til at fungere og underbygge organisationerne og lette deres medarbejderes arbejde i dagligdagen. Min passion ligger i de teknisk svære problemer, som ofte kan løses med simple midler.

I

Ib Kammersgård

Ib Kammersgård

Om Ib

Jeg rådgiver omkring robot baseret automatisering, it-drift og it-arkitektur og agerer ofte bindeled imellem forretning og it-understøttelse. I de senere år har jeg haft fokus på it-outsourcing. Derudover arbejder jeg med etableringen af drift miljøer for RPA systemer.

J

Jakob Egede Budtz

Jakob Egede Budtz

Om Jakob

Med udgangspunkt i en solid forretningsforståelse og erfaring fra en lang række IT og digitaliseringsprogrammer- og projekter, bidrager jeg til at bygge bro mellem forretning og IT samt sikre, at organisationer får maksimalt udbytte af deres IT-transformation. Jeg har særlig erfaring med at navigere i komplekse organisationer med et varieret interessentlandskab, og jeg er meget optaget af at skabe synlige resultater på alle niveauer i organisationen. Jeg har løst en lang række opgaver inden for bl.a. projekt- og programledelse, organisations- og markedsanalyser samt inden for forandringsledelse.

Som person ligger det mig meget på sinde at skabe stærke relationer og sikre, at opgaver løses i fællesskab, da jeg tror på, at det er nøglen til at skabe gode løsninger og levere høj kvalitet.

Janus Heie

Janus Heie

Om Janus

Jeg arbejder med at gøre organisationer i stand til noget nyt. Det kan være ved hjælp af nye kompetencer, nye processer og nye organiseringer, men mere og mere med ny teknologi, som kunstig intelligens. Praktiske implementeringer i konkrete processer og målbare effekter er ledestjernerne, og vejen dertil er brolagt med solide forandringer, hvor menneskene får endnu bedre arbejdsdage.

Jesper Sten Madsen

Jesper Sten Madsen

Om Jesper

Jeg er optaget af implementering og eksekvering – ting skal virke i praksis. I min måde at arbejde på, lægger jeg vægt på høj faglighed og skabelse af relationer til de interessenter, som er del af implementeringen. Jeg arbejder gerne inden for projekter som dækker på tværs af værdikæden og som involverer organisatoriske, proces- og it-relaterede forandringer og forbedringer.

Som person går jeg ind for en anerkendende tilgang til andre mennesker, og jeg tror på værdien i at have fokus på leverancer i høj kvalitet leveret af et velfungerende team.

Joachim Järnegren

Joachim Järnegren

Om Joachim

Business Intelligence har været mit faglige speciale de seneste år – specielt integration af interne og eksterne systemer, lagring/kontrol/analyse af data samt visualisering. Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) og Machine Learning (ML) er ligeledes teknologier, som jeg finder interessante.
Mit fokus er at levere enkle og kraftfulde løsninger til beslutningstagere på alle niveauer.

John Hammer

John Hammer

Om John

Med en kandidatgrad i cand.merc. International Business fra CBS, kan jeg anvende analytiske værktøjer til at forstå og finde løsninger på komplekse udfordringer, der opstår i det internationale forretningsmiljø i en global verden. Jeg går op i at etablere og vedligeholde gode relationer, og drives af at fordybe mig i samt at forstå og reflektere over problemstillinger for at finde vedvarende løsninger.

Julia Lyshøj Jensen

Julia Lyshøj Jensen

Om Julia

Jeg brænder for at hjælpe virksomheder, med at drive komplekse, tværorganisatoriske projekter. 

Jeg har været i management consulting i flere år og har derfra fået solid erfaring indenfor en række områder, eksempelvis finanstransformationer, It-transformationer, compliance og organisatorisk implementering. 

En af mine store styrker er, evnen til at udnytte positionen som konsulent, til hurtigt at kunne danne et holistisk billede af projekter og praktisere nuanceret projektstyring.

Julie Gerlings

Julie Gerlings

Om Julie

Jeg arbejder med at innovere og optimere organisationer ved hjælp af både nye teknologier og tanker. Funderet i ambitionen om at anvende data til data-drevne beslutninger og optimere processer med machine learning, chatbots RPA m.m., fokuserer jeg på at udvikle den bedste løsning, som samtidig afspejler organisationens strategiske målsætning og skaber målbare resultater og værdi.

L

Louise Sølvsten Ørum

Louise Sølvsten Ørum

Om Louise

Med mine faglige kompetencer spændende over AI, data science, medicinsk billedbehandling/-analyse, medicin/sundhed samt management ønsker jeg at udvikle og implementere de bedste løsninger, der skaber værdi og gode resultater. Jeg vægter et godt samarbejde højt til at skabe smarte og robuste løsninger, der passer til den enkelte opgave og virksomhed.

M

Mads  Buch Andersen

Mads Buch Andersen

Om Mads

Jeg brænder for at koble forretning med it, og trives rigtig godt lige midt i spændingsfeltet mellem brugeren, teknikeren og opgaven. Optimering af administrative processer har indtil nu fyldt meget i min karriere – senest har jeg opbygget et RPA Center of Excellence fra bunden og sikret leverancen af adskillige automatiserede processer.

Mads Krogh Munch Nielsen

Mads Krogh Munch Nielsen

Om Mads K

Jeg leverer den analytiske forbindelse, der er nødvendig for at transformere virksomheders data til værdifuld beslutningsstøtte. Med en baggrund i avanceret analyse hvor jeg anvender machine learning, AI og algoritmiske modeller til at skabe optimale beslutningsmodeller, fokuserer jeg på at skabe de bedst mulige beslutningsløsninger til den enkelte virksomhed.

María Bermejo Barbado

María Bermejo Barbado

Om María

Jeg brænder for at analysere og løse problemstillinger, som kan føre til forbedringer i en organisation. Jeg har arbejdet med dette igennem hele min karriere, og har været heldig at være involveret i mange spændende projekter. Jeg har erfaring med økonomistyring, organisering og administration i både den private og offentlige sektor.
Som Office Manager i Carve varetager jeg forskellige praktiske og administrative opgaver og bidrager til at skabe gode og velorganiserede rammer, der faciliterer et produktivt og hyggeligt arbejdsmiljø.

Michael Sjoegreen

Michael Sjoegreen

Om Michael

Jeg rådgiver i proces optimering og værktøjs understøttelse og trives i rollen som facilitator imellem forretningen, IT og løsningen. Med en baggrund indenfor IT som programmør, operativ tekniker og procesejer har jeg erfaring med at få systemer og processer til at arbejde sammen, samt at holde fokus på brugervenlige og optimale drifts forhold.

Mikael Hegaard

Mikael Hegaard

Om Mikael

Jeg brænder for at løse opgaver i ”multiskilled” projekter i spændingsfeltet mellem it, processer og organisation. Jeg arbejder meget gerne i både den private og i den offentlige sektor, og gerne med langvarige relationer og udfordringer. Jeg har altid fokus på såvel de rigtige indsatser, som de effekter der skal komme ud af opgaverne. Det skal også være sjovt, men det er sjældent for sjov.

Mikkel Ebbesen

Mikkel Ebbesen

Om Mikkel

Jeg har et ledelsesmæssigt udgangspunkt i det kommunale Danmark og har her oparbejdet en dyb forståelse for den kommunale forretning, blandt andet indenfor de store velfærdsområder sundhed, social og beskæftigelse. Jeg har en solid ledelseserfaring af mange faggrupper og ledere og har altid en digital vinkel i min opgaveløsning, sparring og facilitering. De seneste par år har jeg arbejdet med forretningsudvikling og projektledelse af både mindre kommunale it-projekter såvel som nationale it-løsninger.

Mikkel Liisborg Hansen

Mikkel Liisborg Hansen

Om Mikkel

Med fagligt speciale indenfor matematisk modellering, machine learning, numerisk optimering, og data science, brænder jeg for at finde den bedst mulige løsning, der passer til hver enkelt opgave. Som konsulent for Carve fokuserer jeg på at kombinere robotbaseret automatisering med machine learning, for at opnå smartere AI løsninger.

Mirza Hasanbasic

Mirza Hasanbasic

Om Mirza

Med en baggrund i matematisk modellering og erfaring indenfor data science, machine learning og RPA, brænder jeg for at skabe de bedste løsninger for dig, med fokus på værdi og resultater der er skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Morten Bo Andersen

Morten Bo Andersen

Om Morten

Jeg hjælper kunderne med digitalisering samt tilknyttede udfordringer og projekter. Med mange års erfaring fra begge sider af bordet er jeg træfsikker når der skal findes ud af hvor skoen trykker, og jeg motiveres af komplekse problematikker hvor teknologi, aftalegrundlag og organisering skal gå op i en højere enhed. De typiske opgaver jeg løser, omfatter strategiske analyser, arkitektur, anskaffelser, outsourcing og styring af projekter for private og offentlige organisationer.

Morten Hjorth

Morten Hjorth

Om Morten

Jeg har gennem de sidste 14 år arbejdet med at skabe innovation i nogle af Danmarks største virksomheder. Jeg har haft mit virke både som konsulent og leder i linjen, men min tilgang har være den samme – jeg interesserer mig for mennesker, den måde de tænker-, handler- og føler på, og det er altid mit udgangspunkt for at designe og styre en forandringsproces. I de senere år har jeg haft særligt fokus på hvordan man kan optimere sin forretning, samt skabe nye forretningsmuligheder indenfor det digitale.
Som rådgiver arbejder jeg på at skabe klarhed – at reducere den kompleksitet, som medarbejdere og ledere oplever, i forsøget på at gøre virksomheden mere digital. Jeg har selv arbejdet på at opbygge digitale strategier og binde dem sammen med digitale tiltag og jeg anerkender betydningen af dette. Men, hvis man skal have succes indenfor digital udvikling, så skal man handle, gøre noget, lære af det, navigere ud fra det, og skabe resultater på den måde. Det kan jeg hjælpe med.

N

Nikolaj Sørensen

Nikolaj Sørensen

Om Nikolaj

Som datamatiker er det samspillet mellem forretningsviden, systemudvikling og programmering der er i højsæde. Med specialisering i automatisering er mine evner placeret hvor de hører hjemme, nemlig som konsulent hos Carve. Vurdering og formidling af problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder, er en del af min hverdag, hvor testning i forbindelse med implementering også har en stor plads i mit program.

Niels Gudemoes Iversen

Niels Gudemoes Iversen

Om Niels

Med en afsluttet markedsføringsøkonom, samt min daglige gang på CBS, befinder jeg mig i et spændingsfelt hvor erhvervsøkonomiske værktøjer skal benyttes i praksis. Som studentermedhjælper i Carve tager jeg mit udgangspunkt i disse, hvor fokus på at skabe værdi i virksomheder og organisationer er det, som gælder.

P

Peter Jacobsen

Peter Jacobsen

Om Peter

Driftsledelse og procesoptimering er mine store interesseområder. Den tætte dialog og udvikling sammen med kundernes medarbejdere og ledere finder jeg fantastisk energifyldt. At skabe konkrete og målbare leverancer og forretningsmæssig effekt er helt centralt i mit virke som konsulent.

Peter Rüsch Hansen

Peter Rüsch Hansen

Om Peter

Med udgangspunkt i stor forretningsforståelse arbejder jeg med kombinationen af processer, organisation og it. Jeg er en erfaren projekt- og programleder med fokus på at yde rådgivning og konkret hands-on implementering. Det faglige fokus ligger inden for automatisering af forretningsprocesser, herunder RPA og workflow understøttelse, samt økonomistyring, BI, og procesoptimering.

Pravien Thaveenrasingam

Pravien Thaveenrasingam

Om Pravien

Med en Bachelor i softwareudvikling, har jeg en stor viden indenfor systemudvikling, programmering og automatisering, som kan benyttes til at finde de bedste løsninger, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

R

Rasmus Jessen Aaskov

Rasmus Jessen Aaskov

Om Rasmus

Jeg brænder for at levere konsulentydelser indenfor digitalisering, systemudvikling og automatisering. I disse år er jeg særligt fokuseret på RPA baseret løsningsmodeller til proces automatisering. Mine faglige specialer dækker matematisk modellering indenfor numerisk optimering, billedanalyse og machine learning.

Regin Mortensen

Regin Mortensen

Om Regin

Mine primære rådgivningsopgaver i Carve ligger indenfor RPA. Fokus er at styrke en virksomheds produktivitet ved hjælp af software robotter, uden at skulle ændre deres eksisterende it-løsninger. Tidligere har jeg arbejdet med skræddersyet softwareudvikling, hvor jeg har oparbejdet stor erfaring med projektledelse såvel som problemløsning.

S

Samirah Abu Musalem

Samirah Abu Musalem

Om Samirah

Jeg er servicemedarbejder i Carve og sørger for at frokosten er klar hver dag. Jeg passer også blomsterne, køber ind og holder orden i vores mødelokaler. Jobbet her, er både det første job i mit liv og mit første job i Danmark. Jeg er meget glad for at arbejde sammen med alle de søde og fine mennesker i Carve og glæder mig hver dag til at komme på kontoret.

Sara Bruun Norup

Sara Bruun Norup

Om Sara

Jeg er optaget af at bygge bro mellem digitalisering, organisation og de mennesker, der skal bringe teknologien i anvendelse. Digitaliseringen handler ikke kun om at udvikle de digitale løsninger, der matcher forretningens behov & forventninger, men også om at bringe organisationen og de mennesker, der skal anvende teknologien, i bevægelse, så de tiltænkte gevinster bliver indfriet. Jeg har fokus på at sikre, at digital innovation og forretningsudvikling sker med kunderne og medarbejderne i centrum og på, at ejerskab af forandringen forankres i organisationen på kort og lang sigt.

Sara Drensholt

Sara Drensholt

Om Sara

To nøgleord for mine interesseområder er procesoptimering og kulturforandring. Jeg er optaget af at skabe simple processer med et forretningsmæssigt fokus, som forankres dybt i kulturen i organisationen. En kultur hvor medarbejderne spiller hinanden gode, udvikler hinanden og kender til formål, roller og retning.

Sarah Tomori Oyebo

Sarah Tomori Oyebo

Om Sarah

Jeg kommer fra en baggrund som cand. merc. i Accounting, Strategy and Control fra Copenhagen Business School, hvor jeg har haft rig mulighed for at udvikle mine kvantitative og analytiske evner – ikke alene indenfor økonomi, finansiering og regnskab men også statistik og dataanalyse. Jeg elsker at gå i dybden med ting og arbejde resultatorienteret for at finde den mest effektive løsning.

Min multikulturelle baggrund og internationale indsigt kommer af at have boet eller opholdt mig længere perioder mange forskellige steder, heriblandt Zambia, Zimbabwe, Nigeria, Sydafrika, Frankrig, Kina, USA og Tanzania. At have arbejdet eller studeret med mennesker fra forskellige baggrunde har styrket mine evner til at skabe og vedligeholde relationer, hvilket jeg finder essentielt for godt samarbejde.

T

Thomas Bruun Kolbye

Thomas Bruun Kolbye

Om Thomas

Jeg drives af at omsætte strategi og målsætninger til konkret handling og resultater. Med mange års erfaring fra både det private og offentlige sundhedsvæsen, har jeg et solidt kendskab til alle aspekter af sundhedsvæsenets drift. De seneste år har jeg haft særligt fokus på værdibaseret sundhed og udvikling af ledelse og styring – samt koblingen til driftsledelse, effektivisering, digitalisering og dataunderstøttelse. Udvikling skal give mening, der skaber engagement.

Thomas Bøhm Christiansen

Thomas Bøhm Christiansen

Om Thomas

Min passion er at skabe den bedst mulige kundeservice ved at designe gode kundeoplevelser, processer og serviceleveringssystemer. Heri indgår dels at skabe den bedst mulige transparens af processer, kapacitet og resultater og dels at udvikle endnu dygtigere ledere og medarbejdere gennem relevant træning og aktiv involvering og ansvar i udviklingsprojekter.

Thomas Mærsk Pedersen

Thomas Mærsk Pedersen

Om Thomas

Jeg har i hele min karriere arbejdet i krydsfeltet mellem mennesker, organisationer og IT-understøttelse af forretningen. Jeg går rigtig meget op i, at et IT-projekt ikke kun handler om at få leveret en løsning, der skal tjekke af i forhold til en lang kravspecifikation. Uden at forretningen er dybt involveret både før og efter implementeringen, udebliver forankringen og organisationen vil blot stå med endnu en IT-løsning, der aldrig bliver den succes, der var forventet.  

Torben Stig Christensen

Torben Stig Christensen

Om Torben

Jeg leverer konsulentydelser med fokus på organisation, ledelse, strategi og styring. Mit fokus er at finde og operationalisere løsninger og modeller, der matcher den enkelte organisation og den enkelte leder/ ledergruppe, både i det nære og i det lange perspektiv. I disse år fylder særligt den organisatoriske side af digitalisering i mit arbejde.

Thushanth Sivakumar

Thushanth Sivakumar

Om Thushanth

Med en tværfaglig ingeniør- og forretningsuddannelse og en baggrund som softwareudvikler brænder jeg for at arbejde i spændingsfeltet mellem teknikken, brugeren og forretningen. Min faglige interesse ligger primært i udvikling og rådgivning af løsninger, der skaber målbare resultater, samt optimering og automatisering af processer. Hos Carve arbejder jeg primært med procesoptimering og analytiske løsninger i form af Business Intelligence.

Tue Kirkeby Andersen

Tue Kirkeby Andersen

Om Tue

Til dagligt studerer jeg Applied Economics and Finance på CBS med en HA Almen samt en AP Degree i marketing i bagagen. Det er i kombinationen af marketing og erhvervsøkonomi, at jeg som konsulent finder min faglige motivation, samt mit udgangspunkt til at skabe reel værdi i virksomheder og organisationer. Tidligere har jeg været i praktik ved Carve, hvor jeg brugte samme kompetencer til at udforme forretningsstrategien for RPA.

2 + 12 =