Det er os, du møder hos Carve

Carve Consulting er et nyt konsulenthus i Danmark. Vi tænker lidt anderledes. Carve hjælper offentlige og private virksomheder med at mestre og styrke samspillet mellem mennesker, teknologi og processer. Vi ved, at verden hurtigt forandrer sig. Og at den næste forandring ofte sker, før den sidste har skabt effekt. Det kræver, at vi sammen evner at navigere i krydsfeltet mellem det eksisterende og det nye. Vi kan alle de flotte ord i søvne, men vi tror mere på handling, som skaber løsninger, vores kunder kan vokse i. Og vi lever op til vores navn, når det handler om at skære ind til det væsentlige.

Anders Tjalve

Anders Tjalve

Tlf: (+45) 24252292
E-mail: atj@carve.dk
LinkedIn

Om Anders

I de sidste mange år, har jeg arbejdet intensivt med at anvende socialvidenskabelige metoder til at identificere og løse organisatoriske problemer. Med en baggrund i sociologi er det naturligt for mig at se organisationers kultur og meningsskabelse som afgørende i levedygtige forbedringer. Det afsæt er grundlæggende for min tilgang til analyse og løsningsdesign inden for proces- og driftsoptimering samt organisationsudvikling.

Asger Walsøe Sørensen

Asger Walsøe Sørensen

Tlf: (+45) 30335444
E-mail: awa@carve.dk
LinkedIn

Om Asger

Min nysgerrighed og forståelse for tendenser har givet mig lyst til at arbejde med at passe på de oplysninger, vores digitale liv skaber. Jeg er optaget af at levere et produkt, der tager hensyn til helheden og virker i praksis. Med min uddannelse i offentlig administration forstår jeg processerne i en organisation, og jeg er opmærksom på, hvordan de forskellige medarbejdere vil tage imod forandringer.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Tlf: (+45) 25260903
E-mail: bko@carve.dk
LinkedIn

Om Birgitte

Jeg arbejder dedikeret på at omsætte regler og standarder til praksis og kultur. Både når det gælder persondatabeskyttelse og samfundsansvar. Min rådgivning er teoretisk forankret og udviklet i praksis i tæt samarbejde med private virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer. Forandring og udvikling er min drivkraft – især når teknologi er katalysator for ny indsigt, vækst og interaktion mellem mennesker.

Christina Louise Boserup

Christina Louise Boserup

Tlf: (+45) 22218294
E-mail: clb@carve.dk
LinkedIn

Om Christina

Jeg er særligt drevet af at finde enkle løsninger på komplekse problemstillinger. I samspil med forskellige faggrupper hjælper jeg med at designe implementérbare løsninger, der både giver værdi for organisationen og slutbrugeren. Jeg har solid ledererfaring fra både stat og kommune, hvor jeg bl.a. har etableret fælles servicefunktioner på det administrative område, opbygget projekt- og porteføljestyring og udviklet god driftsledelse og kundeservice i fællesskab med medarbejdere og ledere.

Christine Boysen Durazo

Christine Boysen Durazo

Tlf: (+45) 26822245
E-mail: cbd@carve.dk
LinkedIn

Om Christine

Som konsulent har jeg altid mennesket i centrum for såvel analyse som løsning. Med en baggrund som designingeniør med speciale i adfærdsdesign er mit fokus at forstå samspillet mellem mennesker og systemer, og hvad der driver en given adfærd. Det er mit afsæt for at skabe varige adfærdsændringer og forandringer på flere niveauer i organisationer.

Claus Jespersen

Claus Jespersen

Tlf: (+45) 25260905
E-mail: cje@carve.dk
LinkedIn

Om Claus

Jeg tilfører et analytisk perspektiv i forbindelse med procesoptimeringer og organisationsudvikling. Jeg motiveres af at kombinere et helikopterperspektiv med en stor forståelse for detaljerne – og jeg synes at processen med at identificere og afklare udfordringer og fremtidige behov med interessenterne er både spændende og vigtig. Jeg har herudover en stor interesse for økonomistyring, som jeg brænder for at gøre mere forståelig og relevant for brugerne.

Emilie Louise Faurholdt

Emilie Louise Faurholdt

Tlf: (+45) 20629898
E-mail: elf@carve.dk
LinkedIn

Om Emilie

Som konsulent i Carve arbejder jeg primært med organisationsudvikling og procesoptimering. Med en uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund i internationalt udviklingsarbejde er jeg velbevandret i projektarbejde og trænet i at tænke i tværfaglige løsninger. Det motiverer mig at arbejde med mennesker i udvikling og bidrage til at skabe overblik, tillid og vilje til forandring i transformationsprocesser.

Frederikke Lemvigh-Müller

Frederikke Lemvigh-Müller

Tlf: (+45) 41602497
E-mail: flm@carve.dk
LinkedIn

Om Frederikke

Med baggrund i etnologi anvender jeg socialvidenskabelige metoder til procesoptimering og organisationsudvikling. Jeg tager afsæt i virksomheders koreografi og kultur for at samstemme individuelle interesser i en fælles helhed. Ved at uddrage kvalitative indsigter omdannes relevante fortællinger, der kan styre virksomheder i den rigtige retning.

Hans Lange Østergaard

Hans Lange Østergaard

Tlf: (+45) 60618403
E-mail: hlo@carve.dk
LinkedIn

Om Hans

Jeg tilbyder den kommunikationsfaglige vinkel på de klassiske konsulentydelser. Det strategiske og det lange perspektiv guider mig og mit arbejde. I praksis har det ført mig omkring alt fra målrettede CSR til CVI. Min faglighed hviler på undersøgelsen, kortlægningen og forståelsen af den kommunikative handlen og den kommunikerende aktør. Det er min indgangsvinkel til indsigter, der baner vejen til ideelle løsninger for alle.

Henning von Hauen

Henning von Hauen

Tlf: (+45) 25260909
E-mail: hvh@carve.dk
LinkedIn

Om Henning

Min faglige interesse ligger primært i skæringspunktet mellem forretningsudfordringer og IT-løsninger. Min passion er at arbejde med forretningsudvikling, hvor jeg har fokus på at udvikle langvarige relationer. Mine faglige specialer er hovedsagelig indenfor software og implementeringsprojekter, der dækker løsningsområderne RPA, BI og CSR.

Henrik Dige Semark

Henrik Dige Semark

Tlf: (+45) 25260902
E-mail: hds@carve.dk
LinkedIn

Om Henrik

Som konsulent i Carve arbejder jeg primært med integration af RPA systemer og specielt udviklede IT systemer. Jeg brænder for at få de tekniske løsninger til at fungere og underbygge organisationerne og lette deres medarbejderes arbejde i dagligdagen. Min passion ligger i de tekniske svære problemer som ofte kan løses med simple midler.

Ib Kammersgård

Ib Kammersgård

Tlf: (+45) 20419553
E-mail: ika@carve.dk
LinkedIn

Om Ib

Jeg rådgiver omkring robot baseret automatisering, IT drift og IT arkitektur og agerer ofte bindeled imellem forretning og IT understøttelse. I de senere år har jeg haft fokus på IT outsourcing. Derudover arbejder jeg med etableringen af drift miljøer for RPA systemer.

Ida Vendel Thyrring

Ida Vendel Thyrring

Tlf: (+45) 29842545
E-mail: ivt@carve.dk
LinkedIn

Om Ida

I mit arbejde som konsulent anvender jeg socialvidenskabelige metoder til at afdække, hvilken kultur og social grammatik, der driver organisationen, dens udfordringer og deraf også de mulige løsninger. Ambitionen er at forstå den meningsskabelse, der sker mellem mennesker og enheder, med henblik på at optimere processer og organisationsdesign.

Jacob Jersild

Jacob Jersild

Tlf: (+45) 23255203
E-mail: jje@carve.dk
LinkedIn

Om Jacob

Jeg drives af at gennemføre analyser, etablere beslutningsgrundlag og udarbejde løsningsforslag, der bringer medarbejderne, processer og teknologi i spil, og derigennem løfter effektiviteten i organisationen. Jeg bruger min mangeårige ledelseserfaring til at løse opgaver indenfor primært organisation, strategi og driftsudvikling.

Jesper Sten Madsen

Jesper Sten Madsen

Tlf: (+45) 61226102
E-mail: jsm@carve.dk
LinkedIn

Om Jesper

Kommer snart!

Kirstine Kofod Schans Christensen

Kirstine Kofod Schans Christensen

Tlf: (+45) 20877592
E-mail: kkc@carve.dk
LinkedIn

Om Kirstine

Som studentermedhjælper i Carve bruger jeg mine kompetencer inden for strategi, CSR, dataanalyse og procestænkning, som jeg har opbygget gennem min uddannelse på CBS. Jeg læser lige nu cand.merc.SOL (strategy, organization and leadership) suppleret med en undergrad i dataanalyse, og mit interessefelt er primært forretningsstrategi, hvor jeg kan koble økonomisk viden, strategisk tænkning og organisationsteori.

Lars Bo Lindberg

Lars Bo Lindberg

Tlf: (+45) 25791970
E-mail: lbl@carve.dk
LinkedIn

Om Lars Bo

Faglig spændfelt der rummer procesoptimering, operationel excellence, digitalisering og Robotics RPA med et stærkt drive på at simplificere og opnå resultater gennem engagerede medarbejdere i såvel private som offentlige organisationer.

Mads Buch Andersen

Mads Buch Andersen

Tlf: (+45) 23368648
E-mail: mba@carve.dk
LinkedIn

Om Mads

Jeg brænder for at koble forretning med IT, og trives rigtig godt lige midt i spændingsfeltet mellem brugeren, teknikeren og opgaven. Optimering af administrative processer har indtil nu fyldt meget i min karriere – senest har jeg opbygget et RPA Center of Excellence fra bunden og sikret leverancen af adskillige automatiserede processer.

Martin Ove Ax

Martin Ove Ax

Tlf: (+45) 21446612
E-mail: max@carve.dk
LinkedIn

Om Martin

Automatiseringsevangelist med en sund bagage som digital problemløser – hvor alle værktøjer tages i brug. Har arbejdet med RPA de sidste par år, hvor jeg har skabt et større RPA udviklingsteam, og har med succes integreret RPA med de andre automatiseringsværktøjer så som Net, BPM og Lean og udviklet fantastiske løsninger.

Mille Eleonora Amalie Ellund

Mille Eleonora Amalie Ellund

Tlf: (+45) 30296121
E-mail: mel@carve.dk
LinkedIn

Om Mille

Kommer snart!

Mikael Hegaard

Mikael Hegaard

Tlf: (+45) 25260900
E-mail: mhe@carve.dk
LinkedIn

Om Mikael

Jeg brænder for at løse opgaver i ”multiskilled” projekter i spændingsfeltet mellem IT, processer og organisation. Jeg arbejder meget gerne i både den private og i den offentlige sektor, og gerne med langvarige relationer og udfordringer. Jeg har altid fokus på såvel de rigtige indsatser, som de effekter der skal komme ud af opgaverne. Det skal være også være sjovt, men det er sjældent for sjov.

Mikkel Liisborg Hansen

Mikkel Liisborg Hansen

Tlf: (+45) 26153772
E-mail: mlh@carve.dk
LinkedIn

Om Mikkel

Med fagligt speciale indenfor matematisk modellering, machine learning, numerisk optimering, og data science, brænder jeg for at finde den bedst mulige løsning, der passer til hver enkelt opgave. Som konsulent for Carve fokuserer jeg på, at kombinere robotbaseret automatisering med machine learning, for at opnå smartere AI løsninger.

Peter Rüsch Hansen

Peter Rüsch Hansen

Tlf: (+45) 61284848
E-mail: prh@carve.dk
LinkedIn

Om Peter

Med udgangspunkt i stor forretningsforståelse arbejder jeg med kombinationen af processer, organisation og IT. Jeg er en erfaren projekt- og programleder med fokus på at yde rådgivning og konkret hands-on implementering. Det faglige fokus ligger inden for automatisering af forretningsprocesser, herunder RPA og workflow understøttelse, samt økonomistyring, BI, og procesoptimering.

Nicolai Winther

Nicolai Winther

Tlf: (+45) 29411040
E-mail: nwi@carve.dk
LinkedIn

Om Nicolai

Robotbaseret automatisering benytter jeg til at afdække og effektivisere alt fra de simpleste processer til kritiske forretningsprocesser. Stabilitet er med stor fokus i alle projekter vi driver og det vigtigste fokuspunkt i min rådgivning eller oplæring indenfor RPA.

Peter Jacobssen

Peter Jacobssen

Tlf: (+45) 24285976
E-mail: pja@carve.dk
LinkedIn

Om Peter

Driftsledelse og procesoptimering er mine store interesseområder. Den tætte dialog og udvikling sammen med kundernes medarbejdere og ledere finder jeg fantastisk energifyldt. At skabe konkrete og målbare leverancer og forretningsmæssig effekt er helt centralt i mit virke som konsulent.

Rasmus Jessen Aaskov

Rasmus Jessen Aaskov

Tlf: (+45) 20270203
E-mail: rja@carve.dk
LinkedIn

Om Rasmus

Jeg brænder for at levere konsulentydelser indenfor digitalisering, systemudvikling og automatisering. I disse år er jeg særligt fokuseret på RPA baseret løsningsmodeller til proces automatisering. Mine faglige specialer dækker matematisk modellering indenfor numerisk optimering, billedanalyse og machine learning.

Ralph Bengtsson

Ralph Bengtsson

Tlf: (+45) 93839372
E-mail: rbe@carve.dk
LinkedIn

Om Ralph

Jeg arbejder passioneret med risikostyring og compliance management – inkl. databeskyttelse. Jeg tager afsæt i kundens strategi og aktiviteter, og kombinerer internationale standarder med bl.a. forandringsledelse og læring for at sikre forankring i organisationen og realisering af gevinsterne hos mine kunder.

Randi Wåhlin

Randi Wåhlin

Tlf: (+45) 28450928
E-mail: raw@carve.dk
LinkedIn

Om Randi

Jeg er særligt optaget af at skabe de bedste løsninger i en organisatorisk verden, hvor den digitale acceleration og et øget innovationspres giver muligheder og udfordringer. I både analyse, design og implementerings- fasen bruger jeg min baggrund inden for organisationspsykologi og økonomi til at omsætte psykologiske indsigter til konkrete adfærdsændringer og styrke sammenspillet mellem strategi, kultur og nye teknologier.

Rasmus Mariager Holm

Rasmus Mariager Holm

Tlf: (+45) 30255750
E-mail: rmh@carve.dk
LinkedIn

Om Rasmus

Som studentermedhjælper i Carve arbejder jeg med opgaver inden for procesoptimering, rapportering, kvantitativ analyse og CSR, hvor jeg kan bidrage med viden og værktøjer fra mit studie i finansiering og regnskab på CBS. Jeg har altid fokus på at levere løsninger, der let kan kommunikeres videre og hurtigt kan omsættes i praksis.

Regin Mortensen

Regin Mortensen

Tlf: (+45) 22728511
E-mail: rmo@carve.dk
LinkedIn

Om Regin

Mine primære rådgivningsopgaver i Carve ligger indenfor RPA. Fokus er at styrke en virksomheds produktivitet ved hjælp af software robotter, uden at skulle ændre deres eksisterende it-løsninger. Tidligere har jeg arbejdet med skræddersyet softwareudvikling, hvor jeg har oparbejdet stor erfaring med projektledelse såvel som problemløsning.

Samirah Abu Musalem

Samirah Abu Musalem

Om Samirah

Jeg er servicemedarbejder i Carve og sørger for at frokosten er klar hver dag. Jeg passer også blomsterne og køber ind og holder orden i vores mødelokaler. Jobbet her er både det første job i mit liv og mit første job i Danmark. Jeg er meget glad for at arbejde sammen med alle de søde og fine mennesker i Carve og glæder mig hver dag til at komme på kontoret.

Sune Bremholm Fuglede

Sune Bremholm Fuglede

Tlf: (+45) 61677565
E-mail: sbf@carve.dk
LinkedIn

Om Sune

Jeg interesserer mig for sammenspillet mellem virksomheder og mennesker. Jeg arbejder primært indenfor CSR- området og har tidligere arbejdet med socialt ansvarlige virksomheder. Jeg er god til at omsætte svært tilgængeligt materiale til et let forståeligt sprog og til mange forskellige interessenter. Jeg er vant til at arbejde med projekter og at samarbejde med mange forskellige mennesker og organisationer. Jeg sætter en ære i at levere ordentlige resulteter, der er til gavn for modtageren.

Torben Stig Christensen

Torben Stig Christensen

Tlf: (+45) 40436801
E-mail: tsc@carve.dk
LinkedIn

Om Torben

Jeg leverer konsulentydelser med fokus på organisation, ledelse, strategi og styring. Mit fokus er at finde og operationalisere løsninger og modeller, der matcher den enkelte organisation og den enkelte leder/ ledergruppe, både i det nære og i det lange perspektiv. I disse år fylder særligt den organisatoriske side af digitalisering i mit arbejde.

Trygve Ibsen Bank

Trygve Ibsen Bank

Tlf: (+45) 24284423
E-mail: tib@carve.dk
LinkedIn

Om Trygve

Jeg arbejder med udvikling af organisationer og processer, hvor IT bruges som løftestang.
Jeg kommunikerer i øjenhøjde og arbejder gerne ud fra ”hvordan” og ”hvorfor” og sætter ting i perspektiv. Jeg analyserer processer og data grundigt og sikrer at udviklingsprocessen er relevant, konkret, opnåelig og kommunikerbar.

Kontakt os

Carve Consulting
Nørre Voldgade 11, 2
DK-1358 København K

(+45) 25 420 420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

7 + 2 =