Sundhedssektoren

SAMMENHÆNGE MELLEM PATIENTFORLØB, SUNDHEDSINNOVATION, RPA OG EFFEKTEVALUERING

Sundhedssektoren

I Carve har vi fokus på at skabe sammenhæng og finde løsninger, som virker i samarbejde med vores kunder. Vi ved, at der er nok af udfordringer med at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af specialer, hospitaler og de kommunale og private sundhedstilbud, hvor bl.a. manglen på datadeling vanskeliggør tværsektoriel vidensdeling. Samtidig undergår sundhedssektoren mange forandringer i form af udvikling og implementering af nye IT-systemer, kvalitetsbyggerier, organiseringen af Fælles Akutmodtagelser og meget, meget mere!

Vi vil gerne hjælpe jer med at lykkes med at få skabt reelle forandringer til glæde for patienter og borgere – og vores konsulenter kender sundhedsvæsenet indefra. Carves konsulenter har konkret erfaring med sundhedsinnovation, robotics process automation (RPA) og implementering af digitaliseringstiltag i sundhedssektoren. Derudover har vi indgående kendskab til udvikling og metodisk evaluering af patient-rapporterede oplysninger (PRO) og effektmål – herunder også PRO’s anvendelse til en højere grad af patientcentrering og involvering (empowerment) samt til effektevaluering og datadrevet styring af sundhedsområdet.

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

5 + 10 =