Udbud

VI SER MULIGHEDER OG IKKE BEGRÆNSNINGER

Udbud

Carve hjælper offentlige kunder med hele udbudsprocessen – fra behovsafdækning og udarbejdelse af udbudsstrategi til implementering af kontrakten.

I Carve er vi ikke bange for at tænke ud af boksen og udfordre og nytænke udbudsprocessen med respekt for udbuds- og forvaltningsretlige regler. Vi ser muligheder og ikke begrænsninger – også når det kommer til at anvende agile udviklingsmetoder inden for de eksisterende udbudsrammer.

Vi har et indgående kendskab til både kundesiden og leverandørsiden og løser opgaver i både den offentlige sektor og for store it-leverandører på det danske marked.

Gennem vores faglighed hjælper vi med at afdække markedet, åbner op og gør kunden nysgerrig på at gøre det på andre måder. Dette kan fx være en ny strategisk tilgang til udbuddet eller ved dialog med markedet for at skabe nye leverandørkonstruktioner.

I forbindelse med store it-udbud i den offentlige sektor hjælper Carve blandt andet med udarbejdelse af kontrakter, etablering af anskaffelses- og udbudsstrategier, bistand til gennemførelse af udbud samt leverandør- og kontraktstyring. Derudover kan vi hjælpe offentlige kunder ved forsinkelse, tvister, samarbejdsudfordringer mellem kunde og leverandør og implementering af kontrakten.

Behovsafdækning og udbudsstrategi

Forberedelse af udbud

Gennemførelse af udbud

Implementering af ny kontrakt

Forstå og tydeliggør forretningsbehov og skab et strategisk fundament for den gode kontrakt

Skab dialog og videndeling med markedet med henblik på udarbejdelse af attraktivt udbud og transparente evalueringskriterier

Etabler fælles forståelse af udbudsmaterialet med fokus på at tilbudsgiver kan aflevere det bedst mulige tilbud

Indfri forretningsbehov ved at støtte kunde og leverandør i transitionen til ny kontrakt

 • Afprøvning og afstemning af behov
 • Afdækning af markedet
 • Formulering af strategiske pejlemærker
 • Etablering af anskaffelsesstrategi og udbudstrategi
 • Opkvalificering af kompetencer
 • Risikoafdækning
 • Forberedelse og gennemførelse af markedsdialog
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Etablering af evalueringsmodel der sikrer valg af den rette leverandør ift. strategien
 • Håndtering af prækvalifikation
 • Planlægning og gennemførelse af forhandlings- og dialogmøder
 • Evaluering af tilbud
 • Benchmark-analyser
 • Kontraktgennemgang og operationalisering af kontrakten
 • Etablering af governance- og driftssetup (ITIL)
 • Gennemførelse af afklaringsfaser, transitioner og prøveforløb
 • Opbygning af teams, der skal levere under den nye kontrakt

Projektledelse, projektplanlægning og projektstyring
Styregruppebetjening og udarbejdelse af beslutningsoplæg
Koordinering med kundens juridiske rådgivere

Vil du høre mere om udbud, så kontakt os:

Christina Louise Boserup

Christina Louise Boserup

Torben Stig Christensen

Torben Stig Christensen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

3 + 8 =