PERSONDATAPOLITIK 

Vi tager dine data alvorligt

Hos Carve Consulting P/S er det vigtig for os, at du ved hvordan vi behandler dine persondata, når du er i kontakt med os som kunde eller samarbejdspartner, søger job, bruger vores hjemmeside eller deltager i vores arrangementer. Derfor har vi denne persondatapolitik, der forklarer dig, hvordan vi behandler dine oplysninger på en ansvarsfuld måde og med respekt for dit privatliv.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker din mulighed for at have kontrol med dine data.

Formålet med databehandlingen

Formålet med at indsamle og behandle dine persondata, er at yde dig vores bedste service. Ved at behandle dine oplysninger kan vi:

 • Drive og udvikle vores virksomhed effektivt
 • Administrere kontakten med kunder og drive projekter
 • Modtage og administrere produkter og serviceydelser
 • Administrere ansøgningsprocesser
 • Informere dig om vores aktiviteter
 • Udvikle og opdatere hjemmesiden carve.dk
 • Planlægge arrangementer
 • Opfylde retlige forpligtelser, som er pålagt ved lovgivning eller kontrakt

Vi behandler denne type data om dig

De data, vi behandler, omfatter almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
 • CV-oplysninger, herunder køn, fødselsdato, uddannelse, beskæftigelse og stilling
 • CVR-oplysninger
 • IP-adresse

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Alle data er også nødvendige at behandle for at opfylde disse formål.

Korrekte og opdaterede oplysninger

Vi kontrollerer og opdaterer dine data løbende for at sikre, at oplysningerne er korrekte. Vores serviceydelser er afhængige af nøjagtigheden af dine data, og vi beder dig derfor om at informere os om relevante ændringer. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at informere os om ændringer i dine oplysninger.

Opbevaring af dine persondata

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe de er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen af dem. Opbevaringsperioden er i nogle tilfælde begrænset som følge af lovkrav, i andre tilfælde vurderer vi konkret, hvor lang tid vi har brug for at opbevare din data. I de fleste tilfælde opbevarer vi persondata i 5 år, mens ansøgninger og lignende materiale, som vi ikke har brug for, slettes efter max. 6 mdr. Når data ikke længere er nødvendige, bliver de slettet eller makuleret. Vi har interne procedurer for, hvordan vi opbevarer og sletter dine persondata.

Lovligt behandlingsgrundlag

I nogle tilfælde er det bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata, det er nødvendig at indsamle og opbevare til et bestemt formål. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse, eller fordi vi vurderer, at vi har en legitim forretningsinteresse i at behandle dem.

I andre tilfælde indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata. Vi indhenter fx dit samtykke, hvis du søger en stilling hos os og vi ønsker at beholde din ansøgning i længere tid.

Kontaktoplysninger

Carve Consulting P/S er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata, og vi sikrer, at databehandlingen foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Kontakt: Carve Consulting P/S
Adresse: Købmagergade 11 , DK-1150 København K
Telefonnr.: +45 25 420 420
Mail: persondata@carve.dk
Website: www.carve.dk

Cookies

Hvis du vil vide mere om brugen af cookies på vores hjemmeside, kan du læse vores cookiepolitik på https://www.carve.dk/cookie-politik/

Behandlingsikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og kontrol. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering i de tilfælde, hvor det er påkrævet.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Hvis du mistænker et evt. databrud, bedes du sende en mail med detaljerne til persondata@carve.dk så hurtigt som muligt.

Tredjeparter

Vi behandler dine oplysninger fortroligt, men i nogle tilfælde deler vi dine personoplysninger med tredjeparter, som leverer services til os fx i form af IT-værktøjer til udarbejdelse og opbevaring af dokumenter, håndtering af fakturaer mv. Vi har indgået databehandleraftaler med disse tredjeparter, som sikrer, at de lever op til kravene i databeskyttelseslovgivningen. Hvis nogle data bliver videregivet til lande uden for EU/EØS, sikrer vi, at databeskyttelsen i modtagerlandet giver tlstrækkelig beskyttelse af dine persondata.

Dine datarettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke konkrete persondata, vi behandler om dig, og få adgang til dem. Såfremt det viser sig, at de oplysninger, vi behandler om dig, er urigtige eller vildledende, kan du anmode om at få oplysningerne berigtiget, slettet eller begrænset. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig, og du kan bede om at få dine data overført til dig eller en tredjepart. Hvis du har afgivet dit samtykke i forbindelse med en behandling af dine oplysninger, har du altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at benytte dine datarettigheder, skal du rette henvendelse her persondata@carve.dk

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en mail med detaljerne i din klage til persondata@carve.dk. Vi vil efter modtagelsen behandle din klage, og vende tilbage hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder, samt over behandlingen af dine personoplysninger. Klage herom skal indgives til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.

Opdatering af persondatapolitikken

Ændringer i vores behandling af persondata kan blive nødvendige. Vi opdaterer og ændrer derfor denne persondatapolitik løbende, så den afspejler vores behandlingsaktiviteter. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

13 + 6 =