Er du på jagt efter inspiration og værktøjer til at opnå medejerskab til digital transformation, så har Carve gode erfaringer med at skabe et fundament gennem involvering af både ledere og medarbejdere.

Gevinsterne er, at organisationen:

  • Får et fælles sprog om teknologi, hvilket bl.a. er med til at håndtere utryghed
  • Kender sin digitale status – det skaber stolthed
  • Kan træffe bevidste valg, fordi der bliver sat retning gennem pejlemærker, hvilket giver plads til brugerdreven innovation og lokale løsninger

15 + 11 =