Indkøb

Transformation af indkøbsfunktionen

Står du over for en transformation af din Indkøbsfunktion?

Carves tilgang til at transformere og ændre indløbsfunktionen sikrer en effektiv proces, og er bygget op omkring følgende tre trin:
Trin 1 – Definér og fastlæg den overordnede fremtidige struktur for driften

Første trins formål er at opbygge et samlet billede af indkøbsfunktionens fremtidige organisering. Carve kan bestå med at fastlægge den overordnede organisation, som skal understøttes af politikker, systemer og processer. At sikre den rette sammenhæng mellem disse elementer, danner tilsammen rammen for den ønskede transformation. Vi kan bistå med at kortlægge og designe de forskellige delelementer, som skal danne rammen om den fremtidige indkøbsfunktion.

Trin 2 – Adressér og definér 8 temaer som udgangspunkt for indkøbsfunktionens fremtidig Target Operating Model

Med den overordnede struktur på plads fokuserer andet trin på at detaljere og beskrive 8 distinkte temaer, som skal udgøre indkøbsfunktions fremtidige Target Operation Model. De 8 distinkte temaer udgør tilsammen grundlaget for de ydelser og opgaver, som skal varetages og leveres af Indkøbsfunktionen.
Ofte indgår der overvejelser, og der skal tages beslutninger, som kræver, at der igangsættes forskellige initiativer, som tilsammen skaber den ønskede forandring. Disse initiativer skal adresseres som det tredje og sidste trin.

Trin 3 – Beskriv de initiativer, som skal gennemføres for at komme til den ønskede Target Operation Model og organisér initiativerne i en roadmap

Tredje trin består i at organisere de identificerede initiativer inden for de 8 temaer og herefter udarbejde projekt- og tidsplaner for de enkelte initiativer i et samlet roadmap. Det samlede roadmap fungerer som rammen for den fortsatte udvikling af indkøbsfunktionen mod den ønskede forandring.

Kunne det være en hjælp at vende en indkøbsrelateret udfordring med os, så tag endelig fat i:
Jesper Sten Madsen

Jesper Sten Madsen

Thomas Mærsk Pedersen

Thomas Mærsk Pedersen

Janus Heie

Janus Heie

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

11 + 5 =