Persondatabeskyttelse

OM TEKNOLOGI, PROCESSER OG PRIVATLIV

 

Persondatabeskyttelse

Persondata er i dag et afgørende aktiv for virksomheder og myndigheder og repræsenterer både en forretningsmæssig værdi og en forretningsmæssig risiko.

EU’s persondataforordning stiller nye og skrappe krav til databehandling og -sikkerhed. Mennesker, teknologi og processer skal tænkes ind, når reglerne skal omsættes til praksis, og når en egentlig privacy-kultur skal etableres. Med udgangspunkt i forretningsstruktur og IT-arkitektur kortlægger vi data-flow, foretager risiko- og konsekvensanalyser, vurderer organisationens modenhed samt vurdere behovet for konkrete tilpasninger og kompetenceudvikling. Endvidere udarbejder vi anbefalinger og forslag til politikker, procedurer, handlingsplaner, kravspecifikationer og kontrakter.

De første resultater og effekter ses allerede efter 8-12 uger.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Tlf: (+45) 25260903
E-mail: bko@carve.dk
LinkedIn

Camilla Questa

Camilla Questa

Tlf: (+45) 60592512
E-mail: caq@carve.dk
LinkedIn

Mille Eleonora Amalie Ellund

Mille Eleonora Amalie Ellund

Tlf: (+45) 30296121
E-mail: mel@carve.dk
LinkedIn

‘Up to dates’ om persondatabeskyttelse

En god privatlivspolitik er din forsikring mod et værditab

Åbenhed om databrud og brugerkontrol over egne data mindsker effektivt værditab når skaden er sket. Læs om den seneste forskning fra Harvard Business Review, og bliv klogere på hvad virksomhederne i det amerikanske Fortune 100 gør rigtigt og forkert.

2 + 11 =