Ansvarlig dataanvendelse giver virksomheder konkurrencemæssige fordele

Carve Consulting har udarbejdet en undersøgelse af danske SMV-ers arbejde med dataansvarlighed for Rådet for Digital Sikkerhed, DI, D-mærket, IDA og IT-Branchen i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og med støtte fra Industriens Fond.

Undersøgelsen viser, at virksomheder får gevinster, når de arbejder målrettet med ansvarlig dataanvendelse:

39% af de danske SMV’er i undersøgelsen vurderer, at datasikkerhedsniveauet har betydning for virksomhedens konkurrenceevne.

63% af de danske SMV’er i undersøgelsen vurderer, at deres virksomhed er blevet styrket af at efterleve lovgivningen om persondatabeskyttelse.

56 % af de danske SMV’er i undersøgelsen vurderer, at deres virksomhed bliver styrket, når de viser kunder og potentielle kunder, hvordan de arbejder med dataetik.

Virksomhederne risikerer at miste kunder, få væsentlige bøder, store genetableringsomkostninger og dårlig omtale, når lovgivningen ikke overholdes, og når data behandles uansvarligt.

Dataansvarlighed bidrager til at styrke virksomhedens image og kan bruges aktivt i markedsføring, og dermed bidrage til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne.

Viden om ansvarlig dataanvendelse er særlig relevant for SMV’er, der typisk ikke selv har ressourcerne og den fornødne viden til at prioritere og profilere sig på et område som ansvarlig dataanvendelse.

Fællesnævneren for it-sikkerhed, persondatabeskyttelse og dataetik er tillid. Hvis ikke kunderne har tillid til, at virksomheder håndterer deres data ansvarligt, vil tilliden til virksomhedernes produkter og tjenester falde. Dette viser sig blandt andet ved, at kunderne er blevet mere kritiske overfor virksomhedernes håndtering af data, og at ansvarlig dataanvendelse derfor er et relevant konkurrenceparameter.

Carve CSR rapport 2020

Resultaterne fra undersøgelsen vil blive præsenteret på et virtuelt arrangement fredag den 29. oktober. Senere på året vil der blive indsamlet en række cases med gode eksempler på dataansvarlighed i en række brancher. Disse cases vil kunne bruges som inspiration for virksomhedernes videre arbejde med ansvarlig dataanvendelse som konkurrenceparameter.

Projektets resultater vil blive tilgængelige på https://www.digitalsikkerhed.dk/ansvarlig-dataanvendelse/ og vil blive præsenteret på roadshows rundt om i hele landet fra starten af 2022.

Spørgsmål til projektet og undersøgelsens resultater rettes til:
Henning Mortensen, Formand for Rådet for Digital Sikkerhed
Mobil: 53 36 02 23
E-mail: henning.mortensen@digitalsikkerhed.dk

Spørgsmål til undersøgelsens metode rettes til:
Birgitte Kofod Olsen, Partner, ph.d., Carve Consulting
Mobil: 25 26 09 03
E-mail: bko@carve.dk

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

12 + 8 =