Osman Rana/Hayon Thapaliya/Unsplash

Carves CSR-team har indsamlet data om danske børsnoterede virksomheders arbejde med verdensmålene siden 2016. Vi har brugt virksomhedernes CSR-rapportering og hjemmesider som kilder og billedet vi tegner, er derfor baseret på virksomhedernes egne oplysninger. Vores analyser bygger på internationale standarder, anbefalinger og redskaber fra FN Global Compact, High Level Political Forum on Sustainable Development, Global Reporting Initiative (GRI) samt EU direktiver og anbefalinger om ikke-finansiel rapportering.

I de tre fakta-ark nedenfor kan du læse mere om arbejdet med verdensmålene i virksomhederne i C25-indekset:  

  • Udviklingen i anvendelsen af verdensmålene
  • Udførelse af risiko- og væsentlighedsvurdering for negativ og positiv indvirkning på verdensmålene
  • Rapporteringspraksis i forhold til brug af både verdensmål og delmål

Hvis du vil vide mere om Carves analyser eller har brug for data, er du velkommen til at kontakte mig.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen