CSR-årsrapport 2020

I en periode med stor uforudsigelighed i samfundet på grund af corona-pandemien er det lykkedes Carve at fortsætte vores positive udvikling med vækst og med at bringe flere dygtige medarbejdere ombord. Vi formåede hurtigt at omstille os til online-livet i foråret 2020 og udnytte dets muligheder for daglig kontakt med både kunder og kolleger. Som alle andre har vi savnet det sociale samvær på Nørre Voldgade og vores fællesaktiviteter og -møder i Danmark og udlandet og glæder os til at åbne op for de aktiviteter igen. Samtidig har det dog givet en solid reduktion i vores samlede CO2-aftryk fra transport, som vi kan glæde os over.

Med afsæt i den anden bølge af #metoo satte vi i 2020 fokus på anti-sexisme. Som konsulenthus har vi en særlig forpligtelse til at sikre, at vores medarbejdere har de rette redskaber til at forebygge og håndtere kønsdiskrimination, seksuel chikane og sexisme, hvis de møder det hos os selv eller hos vores kunder. Vi arbejder derfor på at udvikle et adfærdskodeks, der afspejler vores nultolerance overfor sexisme og giver alle adgang til at tale om og klage over sexistisk opførsel.

Siden vores sidste CSR-rapport har vi oplevet en stigning i efterspørgslen på løsninger til automatisering af processer og brug af kunstig intelligens og maskinlæring til at understøtte beslutninger. Det er sket samtidig med vores involvering i flere store offentlige digitaliseringsprojekter. Vi har brugt det som anledning til at tale om indlejring af persondatabeskyttelse i design af løsninger og brug af dataetiske principper til at guide udviklingsprocessen. Og har her fået bekræftet, at vores forankrede fokus på samspillet mellem mennesker, teknologi og processer er en oplagt forståelsesramme til netop at forene økonomisk værdiskabelse med den menneskelige.

Carve CSR rapport 2020

Verdensmålene har været et markant pejlemærke i hele rapporteringsperioden. Vi har oplevet øget interesse både hos kunder og medarbejdere for indsatser, der fremmer grøn, social og økonomisk bæredygtig adfærd. Det har derfor været en stor glæde og inspiration for os at kunne bistå flere kunder med at udvikle bæredygtighedsstrategier, som er forretningsnære og kan omsættes til drift og resultater i det daglige, og kommunikeres i rapporter om samfundsansvar.

Denne rapport viser de konkrete resultater af vores bæredygtighedsindsats i 2020 og de mål, vi har opstillet for 2022. Vi bruger den som afsæt til at underskrive FN Global Compact i foråret 2021 og viser på den måde vores engagement og vilje til at støtte og fremme en bæredygtig udvikling i verden.

Hent rapporten:

CSR-årsrapport 2020

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

7 + 11 =