Landets kommunale akutfunktioner indsamler hver dag store mængder data om borgerne – data, der har et stort potentiale for at blive anvendt bl.a. i plejen og behandlingen af den enkelte borger. 

Akutfunktionerne er en del af kommunernes hjemmesygepleje. Akutfunktionen er tiltænkt, som et tilbud til borgere, der ikke (længere) har behov for en hospitalsindlæggelse, men som fortsat har et særligt observations-, pleje- eller behandlingsbehov, der ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje.

Hvordan kan data fra kommunernes akutfunktioner blive anvendt i højere grad, end det er tilfældet i dag? Og hvad kræver det af datakvaliteten, hvis data skal kunne anvendes på tværs af kommunerne?

Dette er nogle af de spørgsmål, som er omdrejningspunktet for rapporten ’Dataunderstøttelse af kommunale akutfunktioner’, som Carve Consulting har udarbejdet for Kommunernes Landsforening. 

I rapporten præsenterer vi erfaringer otte casekommuner. Vi belyser, hvordan kommunernes akutfunktioner er organiseret, samt hvordan de aktuelt indsamler og anvender data.

Rapporten munder ud i anbefalinger til tre fælleskommunale modeller. De tre modeller kan anvendes til opdeling af uddata fra akutfunktionerne og dermed sikre, en bedre anvendelse af sundhedsdata fra de kommunale akutfunktioner. 

Rapporten er udarbejdet på vegne af Kommunernes Landsforening (KL), som en del af sundhedsdataprogrammet. KL vil i løbet af 2020 arbejde videre med at få afprøvet en af de tre modeller der er præsenteret i rapporten.

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

6 + 6 =