Digital Understøttelse og Udbredelse af Redskaberne til Tidlig Opsporing

Hvordan kan vi anvende kommunale sundhedsdata langt mere strategisk end, hvad aktuelt er tilfældet? Og hvad kræver det fx af datakvaliteten, hvis data skal kunne anvendes på tværs af kommunerne?

Dette er nogle af de spørgsmål, som Carve Consulting i denne dugfriske rapport sætter fokus på.

Vi præsenterer erfaringer fra Aalborg, Odense, Silkeborg, Lemvig, Greve og Gentofte kommune, når vi belyser, hvorledes en række kommuner aktuelt arbejder med digitale redskaber til tidlig opsporing i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Derudover belyser rapporten, hvorledes de systemtekniske løsninger på markedet understøtter de digitale redskaber såvel ift. at præsentere, opsamle og lagre data samt muligheden for at skabe uddata til brug for ledelsen i form af fx ledelsesinformation eller afrapportering til det politiske niveau.

Rapporten indeholder konkrete anbefalinger til, hvilke data fra tidlig opsporing der kan opsamles på tværs af kommunerne og, hvad det kræver også i fremtiden at sikre datakvaliteten mhp. at kunne sidestille data.

Analysen er udformet på vegne af Kommunernes Landsforening, som et del af sundhedsdataprogrammet.

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

6 + 8 =