At forstå organisationens processer er en afgørende nøgle til at levere bedre til dine kunder/borgere/samarbejdspartnere. I denne artikel får du grundlæggende teori på plads, så du kan se på processer i din egen organisation med nye og inspirerende briller. Artiklen er skrevet af Thomas Bøhm Christiansen, konsulent i Carve, som har lang erfaring med driftsledelse i teori og praksis.

Du vil møde en teoretisk solid artikel, hvor du introduceres for flere centrale begreber. Artiklen går i dybden med procesbegrebet, da vi i driftsledelsen anskuer processer, som det, der i praksis sørger for at kunderne oplever en værdiskabelse ved leverance af produkter og services. Thomas beskriver dét som han kalder ”Processers naturlove’” og udpeger 4 arketyper af processer. Disse arketyper er tilpasset til forskellige typer af opgaver. Procesarketyperne kan give dig inspiration til, hvordan du kan blive bedre til at styre dine processer – og dermed blive endnu bedre til at levere værdi til kunder/borgere/samarbejdspartnere.

Du får også indsigt i begrebet proceslandskab, som fokuserer på at skabe overblik og orden over de processer, som kræves for at et team, en afdeling osv. kan levere værdi til kunderne.

Hvis du har lyst til at dykke ned i den overordnede disciplin driftsledelse, kan du læse den uddybende artikel om driftsledelsens 4 P’er her.

Thomas Bøhm Christiansen

Thomas Bøhm Christiansen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

15 + 8 =