Automatiseret beslutningsstøtte efterspørges i stigende omfang både hos myndigheder og virksomheder. Ønsket er at opnå mere ensartede og effektive processer, besparelser og at frigøre medarbejdere fra rutineprægede opgaver. Automatiseret beslutningsstøtte handler derfor ikke om at erstatte medarbejderne, men om at drage fordel af de bedste egenskaber ved både mennesker og teknologi. I den indsats er det vigtigt at integrere dataetiske overvejelser – fra udviklingsfasen til ibrugtagning, test og vedligehold af algoritmerne.

I en ny artikel i Effektivitet skriver Birgitte Kofod Olsen og Mads Krogh Munch Nielsen fra Carve Consulting om at integrere persondatabeskyttelse og dataetik i anvendelsen af kunstig intelligens til assisteret, augmented og autonom informationsindsamling.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Mads Krogh Munch Nielsen

Mads Krogh Munch Nielsen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

15 + 7 =