Dataetik handler om, hvilke konsekvenser vores brug af data og teknologi har for mennesker, miljø og samfund – både på den korte og lange bane – og uanset typen af teknologi og mængden af data.

… Men hvad så når det skal udføres i praksis, hvor det hele bliver lidt mere komplekst?

Det har vores partner Birgitte Kofod Olsen skrevet en bog om 🙂

Håndbog i dataetik hjælper jer med en ramme og en struktur til at:
💡Få indsigt i dataetiske målsætninger og principper
💡 Vælge hvilke dataetiske principper, der er relevante for jer at arbejde med
💡 Vurdere om jeres organisation er parat til at arbejde med dataetik
💡 Planlægge hvordan I forankrer dataetik i organisationen og i værdikæden
💡 Integrere dataetik i design- og udviklingsprocesser + driftopgaver
💡 Udføre dataetiske risikovurderinger

Bogen indeholder tjeklister, gode eksempler på dataetiske indsatser og på tilgængelige redskaber, der kan benyttes til de forskellige faser af det dataetiske arbejde.

Stort tillykke til Birgitte Kofod Olsen med udgivelsen af den fine bog!

Medejerskab til digital transformation – inspiration fra en kommunes arbejde

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

1 + 12 =