Persondatabeskyttelse i børsnoterede danske virksomheder 2016-2017

– om politikker, risiko og åbenhed

Beskyttelsen af den enkelte persons data bliver væsentlig styrket, når EU’s forordning om persondatabeskyttelse, GDPR, udgør lovgrundlaget for databehandling fra den 25. maj 2018.

Forordningens understregning af retten til at kontrollere egne data medfører en række nye forpligtelser for virksomheder, der håndterer data om kunder, brugere, medlemmer, medarbejdere og andre personer.

I denne rapport går vi derfor tæt på 64 børsnoterede danske virksomheders årsrapporter for 2016 og 2017 og ser på, hvordan oplysninger om, hvordan de oplyser om deres persondatabehandling, og om deres indsats er med til at implementere persondataforordningen.

Vi håber på denne måde at kunne inspirere til en systematisk og integreret indsats for databeskyttelse, der baserer sig på principper for god ledelse, risikostyring og compliance og er forankret i en datakultur, man som virksomhed kan se forretningsinteressen i og er stolt af at kunne omtale i sin årsrapport.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Ralph Bengtsson

Ralph Bengtsson

Asger Walsøe Sørensen

Asger Walsøe Sørensen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

7 + 2 =