Frem mod år 2030 hviler verdens opmærksomhed på indfrielsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Og partnerskaber er en del af løsningen. Løsninger på samfundets udfordringer findes bedst i krydsfeltet mellem mange forskellige aktørers interesser og kompetencer. Derfor er det så afgørende, at vi lykkes med at indgå og drive partnerskaber.

Vi har derfor undersøgt, hvordan man sikrer Værdi i år 2. Vores formål er at dele erfaringer fra dem, der arbejder med partnerskaber til hverdag. Vi har spurgt en række organisationer og virksomheder, hvad der skal til for at skabe værdi i år 2 af partnerskaber, og fremlægger her i rapporten en  syntese af deres svar.

Vi stiller skarpt på fire processer:

  • Fundamentet for langsigtet værdiskabelse
  • Overgangen fra år 1 til år 2
  • Underbyggelse af relationen og partnerskabet
  • Når der går hverdag i den

Rapporten og dens anbefalinger er tilvejebragt i et samarbejde mellem Birgitte Kofod Olsen (Carve Consulting), Jesper Mørk Hovgaard (Krydsfeldt), og ISOBRO, men bygger først og fremmest på den stor sindede deling af erfaring fra 17 af dem, der arbejder med partnerskaber til daglig.

Du er velkommen til at kontakte Birgitte Kofod Olsen bko@carve.dk hvis du vil i dialog med os om etablering og udvikling af partnerskaber.

Værdi i år 2 af partnerskaber
Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

8 + 14 =