E2E

PROCESOPTIMERING PÅ TVÆRS AF FUNKTIONELLE OMRÅDER ER VANSKELIGT. DERFOR.

E2E

Kundens eller borgerens samlede oplevelse af en service afspejler ofte resultatet af flere processer, der går på tværs af organisation, funktion og afdeling. Vores End-to-End-projekter sikrer overblik over aktører og delprocesser i de tværgående kerneprocesser, og vi etablerer en tydelig governance-struktur med klare snitflader og opgaveorganisering. Vores opgaveløsning samler alle aktører om en kortlægning af de enkelte procestrin samt de nødvendige kompetencer. Vi inddrager faktuelle data samt etablerer konkrete og dokumenterbare mål for procesoptimering ved hjælp af Lean-værktøjer. End-to-End reducerer gennemløbstider dramatisk, sikrer høj oplevet kvalitet, øger medarbejdertilfredshed og frigør ressourcer med kunden/borgeren i fokus.

Vi gennemfører End-to-End-projekter på 6-8 uger.

Claus Jespersen

Claus Jespersen

Peter Jacobsen

Peter Jacobsen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

8 + 15 =