af Birgitte Kofod Olsen

Forlaget Andersen udgiver i januar 2018 erhvervshåndbogen ’Klimaledelse’. Håndbogen er en antologi, der har til formål at hjælpe ledere i offentlige og private virksomheder til at gennemføre effektive klimaledelsesinitiativer. Læs mit bidrag hér.

Erhvervshåndbogen ’Klimaledelse’ udkom første gang i 2009. I store træk handler håndbogen om ledelsesudfordringen ved opstart og gennemførelse af effektive klimaledelsestiltag.

Mit bidrag til antologien består af en artikel – Kom i mål med SDG-erne.

Jeg håber, at den kan hjælpe dig til at gå fra strategi til praksis. God læselyst!

 

 

Læs mere om SDG på un.org/sustainabledevelopment/

 


Håndbogen, der både udkommer i en trykt og en elektronisk version, opdateres fire gange årligt. Der er indlæg fra virksomhedstopledere, professorer, NGOer, kommunale topembedsmænd, ildsjæle, m.fl.

Du kan bestille håndbogen hos Håndbogsredaktør Eva Born Rasmussen ved Forlaget Andersen på era@klimaledelsenu.dk 

UN Guidelines for Use of SDG logo