Driftledelse

OM ANSVAR, PLANLÆGNING OG PRIORITERING

Driftsledelse

Den effektive ressourceanvendelse og opgavestyring er afgørende for det, en afdeling eller funktion kan levere. Derfor er der behov for overblik, ledelse tæt på medarbejdere/opgaver og fokus på fremdrift. Det er kernen i driftsledelse. Vores driftsledelsesprojekter giver dynamik, skaber en visuel tydelighed om opgaver og processer samt implementerer en involverende tavlemødestruktur for den løbende planlægning og prioritering af opgaver og ressourcer. Vores opgaveløsning omfatter træning af ledere og medarbejdere i driftsstyring ved brug af tavlemøder og tavlestyring samt afdækning af den enkelte medarbejders opgavemæssige kompetencer.

Driftsledelse optimerer den daglige drift og kapacitet, højner kvaliteten, øger medarbejdertilfredsheden og frigør ressourcer. Ikke mindst bliver organisationen parat til at arbejde med løbende forbedringer af driften.

Vi gennemfører driftsledelses-projekter på 6-8 uger.

Thomas Bøhm Christiansen

Thomas Bøhm Christiansen

Peter Jacobsen

Peter Jacobsen

2 + 5 =