KPI’er og aktive indsatser

NÅR CSR FØRES UD I DEN VIRKELIGE VERDEN

KPI’er og aktive indsatser

Vi benytter indikatorer fra SDG Compass, Global Reporting Initiative (GRI) og ISO 26.000, DS 49.001 som grundlag for at opstille nøglepræstationsindikatorer (KPI’er) og aktivitetsmål på de fire CSR-områder: Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og klima samt Anti-korruption. Vi udarbejder forslag til konkrete aktiviteter og mulige samarbejdspartnere, der kan bidrage til en aktiv og resultatskabende CSR-indsats. Dette kan i praksis omfatte driftsændringer, kampagner, projekter og eventuelt partnerskaber med myndigheder, NGO’er og forskere. På den måde sikres forankring af ansvar og integrering af CSR i processer og rutiner i hele virksomhedens værdikæde.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Christoffer Smed Karlog

Christoffer Smed Karlog

2 + 2 =