CSR-rapportering

CSR-rapportering NÅR RESULTATERNE SKAL DOKUMENTERES CSR-rapportering Med udgangspunkt i principper og standarder fra FN, OECD, CDP, GRI, ISO og kravene i den danske årsregnskabslov §99a hjælper vi med at dokumentere og kommunikere virksomhedens indsatser og...

Uddannelse og træningsmateriale

Uddannelse og træningsmaterialeNÅR CSR GÅR FRADANNELSE TIL UDDANNELSE Uddannelse og træningsmaterialeMed udgangspunkt i FNs Global Compact og FNs Verdensmål hjælper vi med at CSR-modne virksomheden ved at løfte vidensniveauet hos såvel ledelse som medarbejdere. Vi...

KPI’er og aktive indsatser

KPI’er og aktive indsatser NÅR CSR FØRES UD I DEN VIRKELIGE VERDEN KPI’er og aktive indsatser Vi benytter indikatorer fra SDG Compass, Global Reporting Initiative (GRI) og ISO 26.000, DS 49.001 som grundlag for at opstille nøglepræstationsindikatorer (KPI’er) og...

Due diligence og risikoanalyser

Due diligence og risikoanalyser NÅR RISICI BÅDE SKAL VURDERES OG HÅNDTERES Due diligence og risikoanalyser Vi anvender FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UN Guiding Principles) og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder som grundlag...

CSR-politik og Code of Conduct

CSR-politik og Code of Conduct DET BETALER SIG AT OPFØRE SIG ORDENTLIGT CSR-politik og Code of Conduct Vi hjælper med at afdække behovet for CSR-relevante politikker, Code of Conducts for leverandører og medarbejdere, procedurer og processer. Vi udarbejder også...