Due diligence og risikoanalyser

NÅR RISICI BÅDE SKAL
VURDERES OG HÅNDTERES

Due diligence og risikoanalyser

Vi anvender FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UN Guiding Principles) og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder som grundlag for at afdække aktuelle og potentielle CSR-risici i virksomhedens værdikæde, i branchen samt i de geografiske områder, som virksomheden agerer i. Vi udarbejder også forslag til forbedrende og forebyggende tiltag samt udformer due diligence processer til risikovurderinger og risikohåndtering. På den måde sikres forankring af ansvar og integrering af CSR i processer og rutiner i hele virksomhedens værdikæde.

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

3 + 2 =