CSR-rapportering

NÅR RESULTATERNE SKAL DOKUMENTERES

CSR-rapportering

Med udgangspunkt i principper og standarder fra FN, OECD, CDP, GRI, ISO og kravene i den danske årsregnskabslov §99a hjælper vi med at dokumentere og kommunikere virksomhedens indsatser og resultater.
Vi hjælper med at strukturere rapporten, gennemføre systematisk dataindsamling samt udarbejde analyser og beskrivelser til brug for virksomhedens årsrapport, Communication of Progress, til FN’s Global Compact samt rapporter til Carbon Disclosure Project (CDP) mv.

Vi benytter et digitalt rapporteringsredskab, CSR System, til dataindsamling. CSR System er GRI-certificeret og integrerer ledelsesbeslutninger og kontroller med rapporteringen.

På den måde sikres forankring af ansvar og integrering af CSR i processer og rutiner i hele virksomhedens værdikæde.

 

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen

Henning von Hauen

Henning von Hauen

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

11 + 2 =